december 28, 2011, Pesot | Kommunizmus (Sarló és kalapács)

Bicskaszállító helikopter és a rekkencs„Ez biza így vót, még annak üdejin hallottam vót…” Ilyen és efféle kijelentésekkel vidéki kirándulások alkalmával gyakran találkozhatunk. Kisebb közösségekben, falvakban, kisvárosokban mindig akad jó pár olyan személy, akiről az illető közösség tagjai tudják, hogy az bizony jó humorú, tréfás ember. Ömlik belőle a hülyeség, ahogy mondani szokás. Történeteinek se szeri, se száma, ha az ember egy társaságba kerül vele, mentség nincs számára, rekeszizmaiért senki nem vállal felelősséget. Tréfás nyelvi kapcsolatok, szófordulatok, az éppen aktuális politikai, gazdasági helyzet kifigurázása, néhai, már nem élő helyi személyek legendás történetei egyaránt  részei a nagy nevettetők repertoárjának. Legutóbbi vidéki kiszállásom alkalmával ismerkedtem meg egy nagyon szimpatikus, a fenti prototípust tökéletesen megtestesítő öregúrral, aki vacsora közben az egész asztaltársasággal elfeledtette gondját-baját. Ezt követően  jegyeztem le a következő történetcsokrot.

Egyszer volt, hogy a szomszédember észrevette, hogy a szomszédasszony két vederrel megy át a kútjára, meríti belé s hordja haza az övébe a vizet. S kérdi tőle, hogy:

-          Juliska, maga mit csinál? Elég víz van ebbe, nyugodtan vigye, inkább én es segítek, de minek hordja egyikből a másikba?

-          Anyósom beléesett s még nem takarta el, így hátha eltakarná – hangzott a felelet.

Az öregek lefeküsznek a házba, olyan régi fajta házuk volt. A kályhacső felment a padlásra, avval füstölték a kolbászt s a szalonnát. Egyszer az öregasszony megébred, s azt mondja:

-          Hallja-e János, valaki a hídba van, lopja a szalonnát.

-          Ott nincs senki – mondja az öreg.

-          Keljen fel, mert valaki a hídba van!

Az öreg felkel, felkiált a padlásra:

-          Ki van odafenn?

-          Senki – jön a válasz.

-          No lássa-e, hogy senki nincs odafenn – nyugtatja János a feleségét.

Avval oldalra fordultak s aludtak tovább.

Jöttek az aktivisták, hogy Ceauşescu helikopterrel Gyergyó felől Ivó s Fenyéd felé fog menni, ráadásul éjjel. Az volt kiadva parancsba, hogy mi, traktoristák menjünk ki a falu végibe, a temető alá, ahol volt egy darab búzaföld, ami már bé vót vetve, s amikor lássuk, hogy közeledik a helikopter, fogjunk neki szántani, hogy lássa Ceauşescu, hogy itt Gyergyóba éjjel es szántnak. Ez vót az elképzelés. Azonban én nem engedtem, hogy reamenjenek a földre. Egyik kollégám, akkor nősült. Mondom az aktivistáknak, menjünk el, hozzunk egy öl pálinkát s ott egész éjjel bébeszélgessük. Én a traktorral bémentem, kértem pálinkát, kalácsot es adtak melléje. Mondtam a többieknek, ha véletlenül megjelenne a helikopter, akkor kezdünk menni a mezei utakon körbe, Ceauşescu mit lássa, hogy mű hol szántunk s mit csinálunk. Na de az elvtársnak nyoma se vót aznap éjjel, s műnköt nekiállítottak vóna szántani.

Aztán vót egy erdész, Dénes Marcinak hívták. Humoros, vicces ember volt. Küldtek neki egy csoportot, hogy mutassa bé nekik az erdőt, a terepet, mert aztán jönnek vadászni. Kimentek gyakorlatozni, mert úriemberek voltak. Megmutatta, hogy kell vadászni, hogy kell menni lesállásba, hol kell állni, ha a vad véletlenül sebesülten megtámadná, akkor menekülni tudjanak. Mikor kiértek, Marci mondja a gyülekezetnek:

-          Itt az erdőben él egy olyan teremtmény, amelyiknek öt lába van, s úgy hívják, hogy rekkencs. Az ötödik lábát vezérlábnak hívják, a maradék négy azok a rendes lábak. Na de ez életveszélyes valami. Na ezt én láttam, nem es egyszer. Amikor ez jő, akkor vetni kell el puskát, kést, mindent s futni kell fel a fára.

No, ott tanakodtak, s egyszer fut az erdész, hogy mindenki meneküljön, mert itt a rekkencs. Az úriemberek fegyvert s mindent elhanyigáltak, s avval gyors iramban nyomás fel a fára. A térdükről a nadrág leszakadt, nem tudtak felmászni, esszecsinálták magukot a nagy menekülés közben. Rekkencs persze nem vót, az úriemberek aztán elmondták bent az akolnál, hogy mi történt velük. A főnökség pedig Marcit majd agyonverte, hogy mert ilyent csinálni.

Aztán van még egy, az es Dénes Marcival esett meg, hogy odale Libánban, a Szőke-csárdában ittak az emberek. Marci bémegy a csárdába, má késő ősz vót, várták a szarvasbőgést. Udvarhelyen a külföldiek agancsnyelű bicskákat rendeltek az erdésztől, vagy húsz darab bicskára adták le a rendelést. Marci belétette a bicskákat a tarisznyába s avval bément a csárdába. Sietett, megvót izzadva, s az emberek kérdik tőle:

-          Há merről jössz, hogy így izzadsz?

-          Hagyjatok békit, Cigánykőről jövök.

-          Mit kerestél ott? Nem a te területed.

-          Felküldtek engemet oda Sikaszóból, mert egy bicskaszállító helikopter lezuhant. Esszeszedtem vagy húsz darabot, itt van a táskában – vette elé Marci a külföldiek által rendelt bicskákat.

S avval elkezdte magyarázni, hogy kinek a területén van a helikopter lezuhanva, hogy a pilóta meg van halva s az egész oldal bicskával van teli. S hogy ő most gyorsan kell siessen Sikaszóba, hogy jelentse az esetet. Na több se kellett a kocsmában üldögélő embereknek, nekiiramodtak Cigánykőnek, hogy hozzanak bicskát maguknak. Persze, se bicska, se helikopter, se pilóta nem vót. Utána majd megütték Marcit, hogy így kitolt velük.

Akkor vót még egy erdész, zetelaki, Kassai Gergely, a továbbiakban Gergé. Itt dógozott Sikaszóban, ahol vót neki egy komája. Gergé egyszer fel kellett menjen Libánba s azt mondja a komájának, hogy olyan beteg lett, hogy semmiképp se tud hazamenni segítség nélkül. Akkor nem volt mobiltelefon, kocsi, taxi se annyi, mint most, így hát nem vót mit tenni, felvette a hátára Gergét, s mivel tél vót, a hóban vagy 3 kilométert felcipeltette magát. Sikaszótól felértek a libáni bótig, ott lakott Gergé. Mikor odaértek, akkor azt mondja a komájának:

-          No, köszönöm, hogy hazahoztál.

Avval lepattant a hátáról s bément a jó meleg házba.


pontos átlag: 1.00

pontos átlag: 99,280.68


Hozzászólások

Egy megjegyzés » “Bicskaszállító helikopter és a rekkencs”

  1. Sancho » december 28, 2011 10:38 pm

    100 éves vicc… Gyakrabban kellene járni székelyföldre…

Szólj hozzá!

Biztonsági kód

Mit szabad? Reklám Súgó Tippek Transindex